Temel İlk Yardım Eğitimi

Acil durumlarda yaşam kurtarma veya sağlık sorunlarını yönetme yeteneklerini artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Daha önce temel ilk yardım eğitimi almış kişilere yönelik bir günlük güncelleme eğitim programıdır.

Otomatik Şok Cihazı Eğitimi

Kalp krizi durumunda profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahale yapılması için tasarlanmış elektro şok cihazlarının kullanımına yönelik eğitimdir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Bir kişinin resmi olarak ilkyardım eğitimi verme yetkisine sahip olduğunu gösteren bir belgedir.

İlk Yardım Eğitmeni Güncelleme Eğitimi

Daha önce ilkyardım eğitmeni olarak sertifikalandırılmış kişilere yönelik düzenlenen bir eğitim programıdır.

Temel Yangın Eğitimi

İnsanların yangın sırasında nasıl güvenli bir şekilde tepki vereceği ve yangın sonrası nasıl hareket edeceği konularını işleyen bir eğitim programıdır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Yüksek yerlerde çalışırken güvenlik önlemlerini anlamayı ve uygulamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Arama Kurtarma Eğitimi

Acil durumlar ve doğal afetler gibi kriz veya felaket durumlarında kayıp veya mahsur kalmış kişileri bulmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Hijyen Eğitimi

Kişilerin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla hijyen konularında bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlayan bir eğitim programıdır.